Grundläggande coaching - Självstudiekurs

Beskrivning

Grundläggande coaching

Få kunskap i att vända problem till att kunna se möjligheter, lär dig att hitta egna svar och bli en god lyssnare i denna grundläggande coachingkurs. Denna ovärderliga kunskap kommer du att ha användning för oavsett person, ålder eller yrke. Skapare av denna kurs är kommunikatör Eva Sandsjö Liljedahl.

Utbildare: Eva Sandsjö Liljedahl
Typ av kurs: Självstudiekurs

Kursavsnitt

Välkommen
      Välkommen till kursen
Introduktion
      Innan du startar din kurs
      Frågor och svar
Kursdagbok
      Din kursdagbok
Avsnitt 1
      Del 1: Vad är coaching?
      Del 1: Coachingens ursprung och historia
      Del 1: Teoretisk grund och närliggande professioner
      Del 1: Olika typer av coaching
      Del 1: Coaching som förhållningssätt
      Del 1: Övningar
      Quiz vecka 1
Avsnitt 2
      Del 2: Syfte, tankesätt, attityd och relation
      Del 2: Syftet med coaching
      Del 2: Tankesätt och attityd
      Del 2: Coachingrelationen
      Del 2: Övningar
      Quiz vecka 2
Avsnitt 3
      Del 3: Kärnkompetenser och vertyg
      Del 3: Coachens ansvar och kärnkompetenser
      Del 3: Aktivt lyssnande
      Del 3: Kraftfulla frågor
      Del 3: Övningar
      Quiz vecka 3
Avsnitt 4
      Del 4: Att coacha sig själv och sina närmaste
      Del 4: Att coacha sig själv
      Del 4: Co-coaching: att coacha en vän eller familjemedlem
      Del 4: Övningar
Avslutningsvis
      Kursutvärdering
Om E-kursportaler
      Om E-kursportaler

90 dagar efter ditt första besökedu.e-kursportaler.se

 
 
 


Ett nätverk av fristående lärplattformar

E-post: info@yellowbits.se

Prästavägen 12
224 78 Lund