Medveten Andning - Självstudiekurs

Beskrivning

Medveten Andning - Självstudiekurs med Anders Olsson. Detta är en gedigen och inspirerande e-kurs som du kan göra när och där det passar dig bäst. Kursen är upplagd på 12 veckor, ett nytt kapitel varje vecka. Texter, övningar, filmer och kursdagbok finns tillgängliga under ett år. 

Kostnad endast 1995 kr inkl. relaxator, e-bok och sleep-tape.

Kursavsnitt

Välkommen till kursen
Välkommen till kursen
      Om Anders Olsson
      Sju bra saker
Inför din kurs
      Innan du startar din kurs
Introduktion
      Intro
      Inledning
      Varför skrev jag boken
      Konstantin Buteyko
      Enkla tips och verktyg
Din dagbok
      Din kursdagbok
Inledande övningar
      Fokusera blicken
      Tänk snabbt
Källförteckning
      Referenslista
E-bok
      Medveten Andning
Relaxatorträning
 RELAXATORTRÄNING
 20 övningar med relaxator
28 dagars andningsträning
 Andningsträning
 Kom igång och andningsträna . Steg 1-3
 Andningsindex
 Mål och målbild
 Andningsvanor i vardagen
 Träningsschema. Steg 4
 Träningsschema. Tejpa munnen
 Träningsschema: Relaxator
 Träningsschema: Fysisk aktivitet med stängd mun
 Andningsträning Steg 5-7
 Utvärdering efter andningsträning
Vår andning (1)
 VÅR ANDNING
 Hur andas vi?
 Andningen har stor påverkan
 Övning 1: Hyperventilering
 Övning 2. Andas i en påse
 Våra sex vanligaste andningsmönster vid vila
 Orsaker till en mindre bra andning
Vad händer i kroppen när vi andas (2)
 VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR VI ANDAS
 Varför andas vi
 Steg 1. Syrets väg från atmosfär till lungor
 Steg 2. I lungorna överförs syrgasen till blodet
 Steg 3. Syret förs vidare till cellerna
 Balans mellan syre och koldioxid
 Koldioxidens fem viktiga effekter i kroppen
 Att andas mer luft ger mindre syre
 Så styrs andningen
 Kontroll över andningen
 Energiproduktion – med eller utan syre
 Låg energi
 Andningen viktig pH-regulator
 Koldioxid och syre i atmosfären
Konsekvenser av en försämrad andning (3)
 KONSEKVENSER AV EN FÖRSÄMRAD ANDNING
 Försämrade andningsvanor och dess påverkan
 Vad händer i kroppen
 Arbetsintensiva funktioner drabbas hårdast
 Hälsoproblem
Fem enkla principer för en bra andning (4)
 FEM ENKLA PRINCIPER FÖR EN BRA ANDNING
 Princip 1: Andningen ska ske in och ut genom näsan
 Fördelar med näsandning
 Frigör en täppt näsa
 Räkna steg
 Övning 3. Räkna steg
 Andas med diafragman
 Princip 2: Andas med magen och fördelar med djupandning
 Övning 4. Djupandning
 Avslappnad andning
 Princip 3: Långsam och avslappnad andning
 Övning 5. Händerna bakom huvudet
 Princip 4: Rytmisk andning
 Princip 5: Tyst andning
 Övning 6. Spänn handen
 Övning 7: Var tyst och följ din andning
Medveten andningsträning (5)
 MEDVETEN ANDNINGSTRÄNING
 Andningsmedvetenhet
 Övning 8: Observera din andning i vardagen
 Stäng munnen
 Förlängd utandning
 Övning 9: Motståndsandning
 Motståndsandning med Relaxator andningstränare
 Övning 10: Skratta djupt ner i magen
 Övning 11: Fyll upp lungorna maximalt
 Öka din kroppsmedvetenhet
Medveten stressreducering (6)
 MEDVETEN STRESSREDUCERING
 Mental stress
 Vad är stress
 Stress och funktioner för överlevnad
 Försämrad andning ökar stresshormoner
 För mycket stimuli ger andningsproblem
 Andningen tar oss tillbaka till baslinjen
 Rädslor
 Våga möta dina rädslor
 Övning 12: Andas dig genom dina rädslor
 Övning 13: Utandningar för att komma ner i varv
 Övning 14: Behålla lugnet
 Näsandning bidrar till balanserat nervsystem
 Övning 15: Växelvis näsandning
Medveten träning (7)
 MEDVETEN TRÄNING
 Andning och uthållighet
 Medveten träning
 Pilotstudie
 Hur kan jag klara av att andas genom näsan vid fysisk aktivitet
 Andning vid olika sporter
 Koldioxidträning ökar välbefinnande
 Förbättrad vardagsandning ger bättre idrottsprestation
 Socker eller fett som bränsle
 Varför tränar vi
 Utmana vänner och familj
Tänder och ansiktets utveckling (8)
 TÄNDER OCH ANSIKTETS UTVECKLING
 Tänder och ansikte
 Sämre tänder och underutvecklat ansikte
 Din andning påverkar ansiktets utveckling
 Benet i överkäken ger form åt ansiktet
 Tunga och tänder påverkar tändernas placering
 Konsekvenser av munandning
 Ju tidigare, desto bättre
 Vad kan du själv göra
Sömnkvalité (9)
 SÖMNKVALITÉ
 Sömnproblem
 Hur är din sömnkvalité?
 Snarkning
 Sömnapné
 Övning 16: Håll andan
 Hjälpmedel vid sömnapné – CPAP
 Övning 17: Avvänjning av CPAP
 Ytterligare problem som försämrar sömnkvalitén
 Orsaker till sömnproblem
 Hur kan du förbättra din sömn?
Hjärta och cirkulation (10)
 HJÄRTA OCH CIRKULATION
 Ansträngt hjärta
 Hjärtats rytm följer andningsrytmen
 Högt blodtryck
 Cirkulationsproblem
 Arytmier
 Kärlförträngningar/åderförkalkning
 Sämre blodvärden och ökad infektionsrisk
 Nedsatt sexuell förmåga
 Övning 18: Bäckenbottenträning
 Kärlkramp och hjärtinfarkt
 Åderbråck
 Kopplingar mellan försämrad andning och hjärt-/kärlproblem
 Tips för bättre hjärta och cirkulation
Astma, allergi och KOL (11)
 ASTMA, ALLERGI OCH KOL
 Astma
 Vid astma är luftvägarna trånga
 Förbättrad andning som komplement till medicin
 Orsaker till att andning försvåras vid astma
 Bemästra din astma
 Astma vanligt vid sömnproblem
 Stresshormoner ökar vid trånga luftvägar
 Allergier och överkänslighet ökar inflammationer
 Ansträngningsastma
 KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 Sluta röka med hjälp av medveten andning
 Tips vid hosta
Smärta, värk och trötthet (11)
 SMÄRTA, VÄRK OCH TRÖTTHET
 Smärta och värk
 Andningen kan förstärka eller förminska smärta
 Fibromyalgi
 Kroniskt trötthetssyndrom – ME
 Andning vid graviditet och förlossning
 Orsaker till smärta, värk och trötthet
 Använd andningen för att minska smärta, värk och trötthet
Fettförbränning och matsmältning (12)
 FETTFÖRBRÄNNING OCH MATSMÄLTNING
 Andningsrelaterade orsaker till övervikt
 Övervikt
 Fett eller socker som energikälla
 Tips för ökad fettförbrukning och bättre matsmältning
Min inre resa (12)
 Min inre resa
Avslutningsvis (12)
 Kursutvärdering
Om E-kursportaler
 Om oss

2016-10-27


365 dagar efter ditt första besökedu.e-kursportaler.se


Medveten Andning - Självstudiekurs med Anders Olsson
 
 
 


Ett nätverk av fristående lärplattformar

E-post: info@yellowbits.se

Prästavägen 12
224 78 Lund