Mental Träning för säljare

Kursavsnitt

Intro Holistisk syn
 Intro Holistisk syn
Intro Mentalträning
Intro Mental träning
      Intro Mental träning
      Träningsdagbok
      Träningstips
Grundträning
Muskulär avslappning
      Muskulär avslappning
Mental avslappning
      Mental avslappning
Styrketräning
Självbild & Målbild
      Självbild
      Målbildsprogrammering
Intro 7 egenskaper
      Intro
Skattning vinnande egenskaper
      Före styrketräning
      Efter styrketräning
Styrketräning 7 egenskaper
      Empati
      Positiv attityd
      Mental styrka
      Målinriktad
      Produktivitet
      Kreativitet
      Energi
Fördjupningsmaterial
Sambas eget material
      Ljudspa°r fo¨r nedladdning
 
 


Ett nätverk av fristående lärplattformar

E-post: info@yellowbits.se

Prästavägen 12
224 78 Lund