Skriv en saga för vuxna - med respons

Beskrivning

Du kanske har en idé (eller flera?) om hur du skulle vilja skriva en saga eller en fantasyroman men har inte riktigt kommit dig för? Nu har du möjlighet till det. Med hjälp av den här distanskursen får du en första verktygslåda som hjälper dig att göra verklighet av din idé. Skrivlust och kreativitet är ledorden i kursen. I verktygslådan hittar du bland annat exempel på hur du hittar ett tema och håller dig till det, bygger upp en intrig, en dramatisk struktur med konflikter och vändpunkter och planteringar, hur du använder berättarknep, skapar levande miljöer och sagovärld, och skriver effektiva dialoger och naturligtvis hur du utvecklar dina sagokaraktärer.

Distanskursen pågår i tio veckor och du får ett kursbrev varje vecka.  Brevet innehåller en teoridel och en eller ett par skrivövningar. Jag vill att du skickar in din/a texter till mig.  Du får respons av mig som lektör på texten och konstruktiva förslag på hur du ska gå vidare. Jag kan förstå att det kanske blir stressigt att köra hela kursen på tio veckor, och du kan om du vill, ta längre tid på dig. Du skriver på egna tider, när det passar. Jag ger återkoppling på 15 sidor text, antingen några i början och resten i slutet eller alla sidor när kursen är slut.

Omfattning: Tio lektioner under tio veckor, inklusive övningar, coaching hur du kan utveckla ditt skrivande och din saga och återkoppling på text om max 15 sidor

Kurstyp: Självstudiekurs med respons

Antagning: Löpande

Kursavgift: 2500 kronor inkl moms

Kursledare: Jag som är din kursledare heter Louise Bonta.
Jag är tidigare universitetsadjunkt, numera författare och diplomerad lektör


Kursavsnitt

 Välkommen till Skriv en saga för vuxna
 Om kursledaren
 Kursbrev 1 - Tema
 Kursbrev 2 - Platsen
 Kursbrev 3 - Karaktärer
 Kursbrev 4 - Sagans berättarmönster
 Kursbrev 5 - Hinder och konflikt
 Kursbrev 6 - Synopsis
 Kursbrev 7 - Språk
 Kursbrev 8 - Tips
 Kursbrev 9 - Berättarröst/perspektiv
 Kursbrev 10 - Redigering
 Support


minkurs.nu

 
 
 


Ett nätverk av fristående lärplattformar

E-post: info@yellowbits.se

Prästavägen 12
224 78 Lund