Stöd för anhöriga till personer med missbruk - Självstudiekurs

Beskrivning

Stöd för anhöriga till personer med missbruk 

Denna e-kurs utgår från "Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare". Den syftar till att sätta fokus på de anhörigas behov och välbefinnande (inte om hur vi kan hjälpa missbrukaren att bli nykter/drogfri). Vi sätter ljuset på den anhöriges livssituation oavsett vilka val personen med missbruk gör.

Utbildare: Carina Bång
Kurslängd: 8 avsnitt
Typ av kurs: Självstudiekurs

Kursavsnitt

Välkommen
      Välkommen
Introduktion
      Innan du startar din kurs
      Vilka är vi som deltar i kursen
      Kursinformation - VIKTIGT!
      Veckans hälso-boost
      Frågor och svar
Kursdagbok
      Din kursdagbok
Avsnitt 1
      1: Begreppet "medberoende"
      1: Enkät
      1: Kontroll, skuld och skam
Avsnitt 2
      2: Missbrukets konsekvenser
      2: Sinnesro bönen
      2: Enkät om hälsotillstånd
      2: Övning - Livshjulet
Avsnitt 3
      3: Kommunicera dina behov
      3: Diskussionsövning
      3: Övning - Ja och nej
      3: PIUS
      3: Utmaning 1 till nästa vecka
      3: Utmaning 2 till nästa vecka
Avsnitt 4
      4: Minska möjliggörande
      4: Önskemål under fortsatt kurs
      4: Diskussionsövning 1
      4: Övning 3 CRAFT
      4: Diskussionsövning 2
      4: Övning 4 - öva PIUS
      4: Tips på böcker och filmer
Avsnitt 5
      5: Ditt supportteam och affirmationer
      5: Övning - Ditt supportteam
      5: Övning - Tacksamhet
      5: Övning - Affirmationer
      5: Utmaning till nästa vecka
      5: Anhöriggrupper
Avsnitt 6
      6: Ta makten och sätt gränser
      6: Övning - Din domän
      6: Övning - Självtest
      6: Övning - Älta på tid
      6: Intervju med Mikko
      6: Utmaning till nästa vecka
Avsnitt 7
      7: Missbrukspersonligheten I
      7: Övning - 2 sidor
      7: Missbrukspersonligheten II
      7: Narcissistiska karaktärsdrag
      7: Beroende är inte logiskt
      7: Alkohol och psykisk misshandel
      7: Utmaning till nästa vecka
Avsnitt 8
      8: Nutid, framtid, ditt nästa steg
      8: Övning 1 - Måla din framtid
      8: Övning 2 - Dina styrkor
Avslutningsvis
      Kursutvärdering
Om E-kursportaler
      Om oss

90 dagar efter ditt första besökedu.e-kursportaler.se

 
 
 


Ett nätverk av fristående lärplattformar

E-post: info@yellowbits.se

Prästavägen 12
224 78 Lund