TESTVECKOR Mental Träning för säljare

Kursavsnitt

Intro Holistisk syn
 Intro Holistisk syn
Intro Mentalträning
Intro Mental träning
      Intro Mental träning
Grundträning
Muskulär avslappning
      Muskulär avslappning
 
 


Ett nätverk av fristående lärplattformar

E-post: info@yellowbits.se

Prästavägen 12
224 78 Lund